Läbitud koolitused
Kompetents

Karl läbis koolituse taimekaitse vahendite kasutamiseks 10. juunil 2015. Koolitusel õpiti tundma erinevaid taimehaigusi ja kahjureid: kuidas neid tõrjuda ning milline näeb välja kahjustus.

Koolituse läbinul on õigus kasutada kõiki taimekaitse vahendeid, mis on Põllumajandusameti poolt tunnistatud Eestis kasutuskõlblikuks.

Kutsetunnistus tõendab, et selle omanikul on olemas kõik kutsestandardis nõutavad oskused ja teadmised. Karl omandas nooremaedniku 3. taseme kutsestandardi 1. juulil 2015. aastal. Tunnistus on kehtiv kuni järgmise taseme omandamiseni või kuni 30. juunini 2025.

 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10512209

Kompetents